Cookies

Заштита на личните податоци
Аплицираj

Што претставуваат cookies?

За да го подобриме корисничкото доживување на credissimo.mk и да понудиме квалитетна услуга, од која имате потреба, зачувуваме на вашиот уред мали фајлови со податоци, кои се нарекуваат cookies. Со користењето на нашиот сајт, вие ја прифаќате употребата на "cookies" од наша страна. Cookies не се користат за обработувањето на личните податоци, бидејќи не содржаат никакви информации за идентификување на корисникот. Повеќето големи веб сајтови исто го користат овој метод.

Податоците кои се собираат од "cookies" се статистички и се однесуваат на подоброто функционирање на овој веб сајт. "Cookies" не содржат вирус и се целосно безбедни, бидејќи не можат да влијаат на работата или конфигурацијата на вашиот компјутер.

Зошто користиме cookies?

Прашања, барања и препораки

Доколку сакате да добиете дополнителни информации во врска со заштитата на Вашите лични податоци, можете да се поврзете со нас откако ќе испратите прашање во нашата контакт форма, пишете на имејл contacts@credissimo.mk или се поврзете со нас на телефон 025111010