Го прославуваме 5-тиот роденден со 5 000 денари секој ден!

 Го прославуваме 5-тиот роденден со 5 000 денари секој ден!

Credissimo има роденден! 

Прославуваме 5 години постоење на пазарот за брзи кредити

Изминатите 5 години, посветено работевме и се трудевме да ги задоволиме потребите од дополнително финансирање со високо квалитетна услуга. 

Продолжуваме да се развиваме и да бидеме во чекор со најновите финтек технологии и во иднина.

По повод петтиот роденден на нашата компанија, организиравме нова наградна игра ,,5 години пари навреме – подарок 5 000 ден. секој ден!“.

 

Како да учествуваш во наградната игра?

 

Во наградната игра учествуваат сите одобрени кредити од 13.09.2021 до 29.11.2021. Секој одобрен и исплатен кредит во овој временски период носи можност за награда од 5 000 ден. секој ден од понеделник до петок.

Рокот на наградната игра е 11 седмици, а извлекувањата се вкупно 55. 

Среќните добитници ќе бидат објавени на веб сајтот на Credissimo и нашата фејсбук страница. 

Новата наградна игра е резултат на Вашата петгодишната доверба и лојалност. Ја наградуваме Вашата доверба и отвореност за сигурна соработка и лојалност.

Со вас, секогаш сме број 1!

Вклучи се во наградната игра и добиј една од 55-те награди по 5 000 денари. Имаш можност да станеш среќен добитник секој ден. 

 

Добитници:

 • Прво извлекување 14.09.2021г. - Митко Смилески, m************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Второ извлекување 15.09.2021г. - Сашко Јованов, s***************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Трето извлекување 16.09.2021г. - Стојче Ваљаков, c****_*@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четврто извлекување 17.09.2021г. - Бисера Стојановска, b*************@marquardt.com е добитник на 5 000 ден.
 • Петто извлекување 20.09.2021г. - Дарко Балевски, k*************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Шестто извлекување 21.09.2021г. - Дејанчо Стефанов, d************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Седмо извлекување 22.09.2021г. - Александар Крстев, a********@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Осмо извлекување 23.09.2021г. -  Гента Мизо, g*********@unt.edu.mk е добитник на 5 000 ден.
 • Деветто извлекување 24.09.2021г. - Aнтоанета Крстевска, a**********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Десетто извлекување 27.09.2021г. -  Ѓунер Османовски, а**************@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Единаесетто извлекување 28.09.2021г. - Димитар Михајлоски, s*********@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дванаесетто извлекување 29.09.2021г. -  Ангелче Тимовски, a***********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Тринаесетто извлекување 30.09.2021г. -  Стефан Ивановски, s*******@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четиринаесетто извлекување 01.09.2021г. -  Донка Ефремовска, p**********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Петнаесетто извлекување 04.09.2021г. - Данче Павлеска, p*********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Шеснаесетто извлекување 05.10.2021г. - Марко Шајновски, m*************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Седумнаесетто извлекување 06.10.2021г. - Дејан Ристовски, d*******@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Осумнаесетто извлекување 07.10.2021г. - Игор Трошански, i************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Деветнаесетто извлекување 08.10.2021г. - Мери Манева Настов, m***********@live.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесетто извлекување 12.10.2021г. -  Марија Исовска, m******************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и прво извлекување 13.10.2021г. -  Стојмир Стојмировски, s**************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и второ извлекување 14.10.2021г. -  Тони Стратиев, s************@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и трето извлекување 15.10.2021г. - Радислав Дамјаноски, d********@yahoo.com е добитник на  5 000 ден.
 • Дваесет и четврто извлекување 18.10.2021г. - Благојче Јовановски, b********@outlook.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и петто извлекување 19.10.2021г. - Ирена Ристевска, i************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и шестто извлекување 20.10.2021г. - Антонио Фенов, a***********@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и седмо извлекување 21.10.2021г. - Мирјана Дамјаноска, m****************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и осмо извлекување 22.10.2021г. - Драган Себиќ, s*********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Дваесет и деветто извлекување 25.10.2021г. - Филип Филиповски, d*********@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесето извлекување 26.10.2021г. -  Дејан Герасимовски, g***************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и прво извлекување 27.10.2021г.- Иван Џингов, d******@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и второ извлекување 28.10.2021г. -Татјана Арсова, a************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и трето извлекување 29.10.2021г. - Виктор Најдовски, v************@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и четврто извлекување 01.11.2021г. - Наталија Спировска, n************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и петто извлекување 02.11.2021г. - Сенка Шакир, s**********@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и шестто извлекување 03.11.2021г. - Кире Јаневски, k***********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и седмо извлекување 04.11.2021г - Драган Таневски, d************@outlook.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и осмо извлекување 05.11.2021г - Сузана Мараш, m********@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Триесет и девето извлекување 08.11.2021г. - Петар Џипунов, p*******@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесетто извлекување 09.11.2021г. - Сашко Јованов, j**********@hotmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и прво извлекување 10.11.2021г. - Авни Билали, a**********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и второ извлекување 11.11.2021г. - Влатко Димоски, v************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и трето извлекување 12.11.2021г. - Симон Блажевски, b************@hotmial.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и четврто извлекување 15.11.2021г. - Марина Стоицова, m************@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и петто извлекување 16.11.2021г. - Анета Гогова, a*************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и шестто извлекување 17.1.2021г. - Елизабета Гацевска, f*******@vardargradsko.mk е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и седмо извлекување 18.11.2021г. - Роберт Павловски, r**********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и осмо извлекување 19.11.2021г. - Ило Костевски, i************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Четириесет и девето извлекување 22.11.2021г -  Шабан Асанов, s*************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Педесетто извлекување 23.11.2021г - Зорица Спасевска, z*********@gmail.com е добитник на 5 000 ден.
 • Педесет и прво извлекување 24.11.2021г. - Александар Алексовски, a**********@live.com е добитник на 5 000 ден.
 • Педесет и второ извлекување 25.11.2021г. -  Ангела Јанчовска, а****************@gmail.com e добитник на 5 000 ден.
 • Педесет и трето извлекување 26.11.2021г. - Ивица Петрушевски, i*********@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Педесет и четврто извлекување 29.11.2021г. - Елена Најдеска Џоровска, e***********@yahoo.com е добитник на 5 000 ден.
 • Педесет и петто извлекување 30.11.2021г. - Ивана Спасевска, i*************@gmail.com е добитник на 5 000 ден.

 

 

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

Согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Сл. Весник на РСМ“, број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15 и 154/15 и 23/16), а во врска со член 125 и 126 од Законот, се утврдуваат следните правила на наградната игра:

ОРГАНИЗАТОР

Член 1

Организатор на Наградната игра “5 години пари навреме – подарок 5 000 денари секој ден!“ (во понатамошниот текст именувана само како „Наградна игра“) е Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст „Организатор“) со регистрирано седиште на Бул. „Илинден“ бр.47/1-2, 1000 Скопје-Центар, Р. Северна Македонија, со електронска пошта: contacts@credissimo.mk

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 2

Наградната игра има за цел рекламирање на кредитните производи на ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје:

- кредит до 120000 денари на рати „Credissimo Плус“,

- кредит до 20000 денари „Credissimo До плата“.

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ, ОПИС И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 3

Официјалното име на Наградната игра е “5 години пари навреме – подарок 5 000 денари секој ден!“.

Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Р.Северна Македонија, лица со и над 18 - годишна возраст кои поднеле Барање за одобрување на кредит на било кој од двата кредитни производи и кои ги исполнуваат условите за одобрување и истиот да им биде одобрен и исплатен на наведената жиро сметкаво кредитната апликација.

Наградната игра ќе започне од 13.09.2021 година од 00:01 часот и ќе трае до 29.11.2021 година до 23:59 часот. Кредитните апликации кои се поднесени во неработните денови и празници исто така учествуваат.Тие се разгледуваат и доколку се одобрат се исплаќаат првиот работен ден.

ТЕРИТОРИЈА

Член 4

Наградната игра се организира на територијата на Р. Северна Македонија и важи за сите полнолетни физички лица – државјани на Р. Северна Македонија, лица со и над 18 годишна возраст кои поднеле Барање за одобрување на кредит на било кој од двата кредитни производи, односно кои ги исполнуваат условите за одобрување на истиот и истиот им бил одобрен и исплатен.

ПОДАТОЦИ ЗА НАГРАДИ, ВРЕДНОСТ НА СЕКОЈА НАГРАДА ОД ФОНДОТ НА НАГРАДИ И ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ФОНДОТ НА НАГРАДИ ( ВО ДЕНАРИ)

Член 5

Во Наградната игра ќе бидат доделени следните награди:

Бр. Награди Количина Поединечна вредност со 18% ДДВ Вкупна вредност со 18% ДДВ
1,  Парична награда 55 5,000 денари 275,000 денари
  Вкупно 55   275,000 денари

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Член 6

Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Р.Северна Македонија со и над 18 годишна возраст кои ги исполнуваат условите за одобрување на кредит на било кој од двата кредитни производи, односно кои ќе поднесат Барање за одобрување на кредит и истиот им биде одобрен и исплатен на жиро сметката наведена во апликацијата за кредит. Како потврда за учество во Наградната игра ќе претставува мејлот кои го добиваат клиентите при одобрување на барањето за кредит.

Не може да биде Учесник во Наградната игра, лице кое е партнер или акционер или е во работен однос или врз основа на друг договор работи за Организаторот или работи со реализацијата, обезбедувањето и администрирањето на Наградната игра, како и членови на нивните потесни семејства.

Учесниците кои не ги прифаќаат овие Правила на наградната игра имаат право да го откажат своето учество во Наградната игра со праќање на Изјава за откажување на учество во Наградна игра на е-маил адресата contacts@credissimo.mk, во спротивно сите учесници ќе се смета дека ги прифаќаат Правилата на наградна игра и ќе учествуваат во неа.

Наградата ќе биде доделена само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество и ако целосно ги почитуваат Правилата на наградната игра.

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 7

Извлекувањето на наградите ќе се изврши електронски по случаен избор од системската база на податоци во која учествуваат клиентите на кои им е одобрен и исплатен кредит, на следниов начин:

Прво дневно извлекување 14.09.2021г. за ден 13.09.2021г.– 1х5000 ден.
Второ дневно извлекување 15.09.2021г. за ден 14.09.2021г. – 1х5000 ден.
Трето дневно извлекување 16.09.2021г. за ден 15.09.2021г. – 1х5000 ден.
Четврто дневно извлекување 17.09.2021г. за ден 16.09.2021г. – 1х5000 ден.
Петто дневно извлекување 20.09.2021г. за ден 17.09.2021г. – 1х5000 ден.
Шесто дневно извлекување 21.09.2021г. за ден 20.09.2021г. – 1х5000 ден.
Седмо дневно извлекување 22.09.2021г. за ден 21.09.2021г. – 1х5000 ден.
Осмо дневно извлекување 23.09.2021г. за ден 22.09.2021г. – 1х5000 ден.
Деветто дневно извлекување 24.09.2021г. за ден 23.09.2021г. – 1х5000 ден.
Десетто дневно излекување 27.09.2021г. за ден 24.09.2021г. – 1х5000 ден.
Единаесетто дневно извлекување 28.09.2021г. за ден 27.09.2021г. – 1х5000 ден.
Дванаесетто  дневно излекување 29.09.2021г. за ден 28.09.2021г. – 1х5000 ден.
Тринаесетто дневно излекување 30.09.2021г. за ден 29.09.2021г. – 1х5000 ден.
Четиринаесетто дневно излекување 01.10.2021г. за ден 30.09.2021г. – 1х5000 ден.
Петнаесетто дневно излекување 04.10.2021г. за ден 01.10.2021г. – 1х5000 ден.
Шеснаесетто дневно излекување 05.10.2021г. за ден 04.10.2021г. – 1х5000 ден.
Седуманаесетто дневно излекување 06.10.2021г. за ден 05.10.2021г. – 1х5000 ден.
Осумнаесетто дневно излекување 07.10.2021г. за ден 06.10.2021г. – 1х5000 ден.
Деветнаесетто дневно излекување 08.10.2021г. за ден 07.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесето дневно излекување 12.10.2021г. за ден 08.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и прво дневно излекување 13.10.2021г. за ден 12.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и второ дневно излекување 14.10.2021г. за ден 13.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и трето дневно излекување 15.10.2021г. за ден 14.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и четврто дневно излекување 18.10.2021г. за ден 15.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и петто дневно излекување 19.10.2021г. за ден 18.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и шесто дневно извекување 20.10.2021г. за ден 19.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и седмо дневно извекување 21.10.2021г. за ден 20.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и осмо дневно извекување 22.10.2021г. за ден 21.10.2021г. – 1х5000 ден.
Дваесет и деветто дневно извекување 25.10.2021г. за ден 22.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесето дневно извлекување 26.10.2021г. за ден 25.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и прво дневно извлекување 27.10.2021г. за ден 26.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и второ дневно извлекување 28.10.2021г. за ден 27.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и третто дневно извлекување 29.10.2021г. за ден 28.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и четвртто дневно извлекување 01.11.2021г. за ден 29.10.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и петто дневно извлекување 02.11.2021г. за ден 01.11.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и шесто дневно извлекување 03.11.2021г. за ден 02.11.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и седмо дневно извлекување 04.11.2021г. за ден 03.11.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и осмо дневно извлекување 05.11.2021г. за ден 04.11.2021г. – 1х5000 ден.
Триесет и деветто дневно извлекување 08.11.2021г. за ден 05.11.2021 . – 1х5000 ден.
Четириесетто дневно извлекување 09.11.2021г. за дн 08.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и прво дневно извлекување 10.11.2021г. за ден 09.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и второ дневно извлекување 11.10.2021г. за ден 10.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и трето дневно извлекување 12.11.2021г. за ден 11.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и четврто дневно извлекување 15.11.2021г. за ден 12.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и петто дневно извлекување 16.11.2021г. за ден 15.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и шестто дневно извлекување 17.11.2021г. за ден 16.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и седмо дневно извлекување 18.11.2021г. за ден 17.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и осмо дневно извлекување 19.11.2021г. за ден 18.11.2021г. – 1х5000 ден.
Четириесет и девето дневно извлекување 22.11.2021г. за ден 19.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесетто дневно извлекување 23.11.2021г. за ден 22.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесет и прво извлекување 24.11.2021г. за ден 23.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесет и второ дневно извлекување 25.11.2021г. за ден 24.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесет и трето  дневно извлекување 26.11.2021г. за ден 25.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесет и четврто дневно извлекување 29.112021г. за ден 26.11.2021г. – 1х5000 ден.
Педесет и петто дневно извлекување 30.11.2021г. за ден 29.11.2021г. – 1х5000 ден.

Извлекувањето на наградите ќе биде ќе биде електронски, по принципот на случаен избор, а ќе учествуваат сите кредитни апликации на начин и услови наведени погоре.

При извлекување на добитниците, во истото време ќе се извлекуваат резервни добитници, во случај ако некои од добитниците се откажат од добиената награда, односно да не може Организаторот да стапи во контакт со нив.

За текот на извлекувањето ќе се води записник, кој ќе биде потпишан од членовите на Комисијата која ќе биде составена од:

-  Двајца претставници од ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје

-  Еден Правник

Извлекувањата ќе бидат во седиштето на Организаторот на Бул. „Илинден“ бр.47/1-2, 1000 Скопје-Центар, Република Северна Македонија.

ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДАТА

Член 8

Правилата за Наградната игра ќе бидат објавени, пред почеток на наградната игра, по добивање на согласност од Министерството за финансии на:

- веб страните на Организаторот, https://www.credissimo.mk/,

- Facebookстраната на организаторотhttps://www.facebook.com/credissimo.mk

- мобилната апликација за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstrand.credissimo и

- мобилната апликација за iOS: https://itunes.apple.com/mk/app/credissimo-mk-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/id1239299443?mt=8

Добитниците на наградите ќе бидат објавени во рок од 3 дена од денот на секое од извлекувањата на наградите на:

- веб страните на Организаторот, https://www.credissimo.mk/,

- Facebookстраната на организаторотhttps://www.facebook.com/credissimo.mk

- мобилната апликација за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstrand.credissimo и

- мобилната апликација за iOS: https://itunes.apple.com/mk/app/credissimo-mk-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/id1239299443?mt=8

Организаторот ќе ги извести добитниците за добиената награда по телефон на бројот оставен како контакт при одобрување на кредитот и по електронскапошта на онаа електронска адресакоја е наведена во Барањето за одобрување на кредит.

Доколку Добитниците немаат наведено дополнителна електронска адреса, за адреса за контакт ќе се смета адресата која ја навеле во Барањето за одобрување кредит.

Организаторот не одговара за неточно пополнети податоци во Барањето за кредит или неуспешен електронски пренос на податоците, прекин во комуникациската врска без разлика од причината од која потекнува, недостапност или немање на интернет, други причини како резултат на виша сила и сл.

Во случај да не може да се оствари контакт преку електронска адреса, добитниците ќе бидат дополнително известени телефонски.

Добитниците на паричнитенагради наградата ќе ја добијат на трансакциската сметка преку која ги добиле паричните средства на име кредит.

Добитниците наградитеќе ги добијат во рок од 60 дена од денот на објавување на наградите на горенаведените веб страници, доколку Организаторот не успее да стапи во контакт со нив го губат тоа право, во таков случај Организаторот има право, истата да не ја додели или да ја додели на резервниот добитник.

Со конечната реализација на наградата престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната игра спрема добитникот.

Со самото учествово наградната игра, Учесниците ги прифаќаатовие Правила за наградна игра.

Доделувањето на наградата може да биде јавен настан. Организаторот има право со нивна согласност да ги слика/снима добитниците на наградите со што нивните лични податоци име и презиме можат да станат јавни и да бидат користени во аудио, фотографија или видео материјал, без право на дополнителен надомест.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Член 9

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право во рок од 5 (пет) дена од денот на објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до ОРГАНИЗАТОРОТ на Наградната игра кој е должен во рок од 5 (пет) дена, од денот на приемот на приговорот писмено да одговори на добиениот приговор.

ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО

Член 10

Ако Организаторот утврди злонамерни дејствија од страна на Учесник во Наградната игра, со цел манипулација на истата, Организаторот има право да го дисквалификува и отстрани тој учесник. Организаторот има право да дисквалификува без предупредување секој Учесник, за кој се посомнева или утврди манипулативни дејствија, со цел освојување на Наградите.

Не може да биде Учесник во Наградната игра, лице кое е партнер или акционер или е во работен однос или врз основа на друг договор работи за Организаторот или работи со реализацијата, обезбедувањето и администрирањето на Наградната игра, како и членови на нивните потесни семејства.

Организаторот има за право да исклучи од учество во Наградната игра и да не дозволи добивање Награда на Учесник, за кој има податоци дека извршил злоупотреба со технички, програмски или други средства и уреди со цел неовластен пристап до системи на Организаторот и/или учество во Наградната игра и добивање на Наградата, или други дејства, спротивни на правилата на Наградната игра или на влезените во употреба нормативни акти.

ПРЕНОС И ЗАМЕНА НА НАГРАДАТА

Член 11

Наградите не може да се пренесат на друго лице.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 12

Организаторот во целост ќе ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во пракса ќе цели кон одржување високо ниво на добра практика при обработка на личните податоци.

При механизмот на случајно компјутерскоизвлекување на добитници, ќе се користат само ID броевите од Договорот за кредит, а нема да бидат користени нивните останати податоци.

Со самото Аплицирање, односно со одобрување и исплата на кредитот, Кредитокорисниците учествуваат во наградната игра. Доколку некој не сака неговите податоци да се обработуваат за таа намена, можат да го откажат своето учество во Наградната игра со Изјава за откажување пратена на е-маил адресата contacts@credissimo.mk,

За лицата кои ќе учествуваат во Наградната игра, односно Учесниците кои ќе ги добијат наградите Организаторот има право нивните лични податоци да ги користи во своите идни маркетинг активности.

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 13

Наградната игра може да биде прекината во случај на виша сила, согласно чл.8 од Законот за игри на среќа и забавни игри, вклучувајќи ја неможноста на Организаторот да ја изведе наградната игра поради причини независни од неговата волја. Во овој случај, Организаторот, по известувањето и добиената согласност од Министерството за финансии, треба да ги информира учесниците за прекинувањето на наградната игра, за причините за прекинувањето и за датумот на прекинување преку соопштение во медиумите.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ЗА НАГРАДНАТА ИГРА КОИ ШТО БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ

Член 14

Евентуално настанатите спорови меѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со исполнување на Правилата за учество во Наградната игра корисниците ги прифаќаат одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивање на согласност од Министерот за финансии на Република Северна Македонија и по нивното јавно објавување пред започнување на наградната игра, а ќе важат до завршување на Наградната игра, односно до завршувањето на рокот за подигнување на наградите.

Со конечната реализација на наградите престануваат сите обврски на Организаторот на Наградната игра спрема добитниците.Врати се назад

Прочитај повеќе