Кредит за рефинансирање до 200.000 ден.

Плаќај сѐ на едно место! Рефинансирај ги сите твои кредити со еден кредит и плаќај само една рата

Репрезентативен пример:

Годишна каматна стапка е фиксна и непроменлива (9.00%) – 44 денари за секој 1 000 денари. За кредит од 30 000 денари со рок на отплата 6 месеци - каматата за наведениот период и износ е во висина од 791 денари, а вкупните административни трошоци и провизии се 4 014 денари (надоместоците се за наведениот период и износ). Вкупниот износ што треба да го плати Кредитокорисникот за нведениот рок и износ е 34 805 денари, a секоја месечна рата изнесува 5 801 денари. Максималниот размер на вкупните трошоци (СВТ) по кредит 'Credissimo плус' изнесува 71.50%. Личните податоци кои се потребни за аплицирање на кредит и кои ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги обработува ќе бидат пренесени/обработувани надвор од границите на Р. Северна Македонија во Европската Унија.

Износ
Период
Рата Рата
ден. ден.
Админ. трошоци ден. ден.
Камата % %

Рефинансирање на кредит

Забрзаниот начин на живот и целосно дигиталниот свет во кој живееме е многу различен од тој на претходните генерации. Тоа има големо влијание врз нашите навики и начин на однесување во светот во кој живееме.

Опкружени сме со најразлични соврмени уреди и технологии кои што ни даваат можности да бидеме во чекор со времето. За да си го овозможиме модерниот начин на живот, користиме и нови начини за придобивање на сѐ што ни е потребно.

Еден од тие начини е аплицирањето за брз кредит. Тоа е еден од најбрзите начини за обезбедување на сѐ што ни треба во моментот во кој осознаваме дека навистина ни треба.

Веќе земаме кредити со цел да платиме секојдневни трошоци при итни и неодложливи ситуации, за одмори и екскурзии, здравни трошоци, ремонт, организирање на свадби и семејни прослави.

Според статистиката една од најчестите причини за земање на кредит е и можноста за рефинансирање на кредит кај истиот кредитор или рефинасирање на повеќе кредити во други финансиски институции.

Што е рефинансирање на кредит?

Најточната дефиниција е земање на нов кредит со поголем износ со нови и подобри услови. Кредитот со кој се рефинансира го затвара тековниот кредит или сите други кредити ако треба да се рефинансира кредит во други финансиски друштва.

Со рефинансиране на кредитот може да се промени:

Износот на кредитот
Рокот на отплата
Каматата

Кои се предностите на рефинансирањето?

 • Подобра организација на личните финансии;
 • Наместо неколку кредити, ќе имаш еден кредит;
 • Наместо да имаш неколку рати за уплата, ќе плаќаш само една рата;
 • Освен помали кредити можеш да обединиш и други моментални долгови;
 • При рефинансирањето на сите долгови со еден, ги покриваш сите долгови и сумата што останува ја користиш за други лични цели;
 • Ратата можеш да ја уплатиш електронски, на една уплатница, целосно онлајн т.е. без да излегуваш од дома.

Што вклучува рефинансирањето на кредит?

 • Рефинансирање на тековен кредит;
 • Рефинансирање на помали кредити во други финансиски друштва;
 • Рефинсирање на кредитни картички;
 • Плаќање на неплатени сметки за струја, вода, телефон, интернет;
 • Плаќање на Лизинг;
 • Плаќање на други моментални долгови.

Процедурата за обединување на сите долгови е многу едноставна. Потребно е да пополниш барање за кредит со износот што ти е потребен за да ги платиш сите долгови. Го испраќаш барањето за кредит, ние правиме проценка на твојата кредитоспособност и за брзо време добиваш одговор. Освен лична карта, не се бараат други дополнителни документи како потврди за сумите што ги должиш на други места и сл. При одобрување, ја добиваш потребната сума на твојата трансакциска сметка и започнуваш да си ги распределуваш средствата за соодветните уплати на долговите во другите институции каде што треба да ги подмириш долговите.

Кои се условите за рефинансирање?

Доколку сакаш да рефинансираш кредити во други финансиски друштва т.е да ги обединиш сите твои други кредити во еден кредит од Credissimo, не е потребно да исполнуваш поразлични услови од тие да бидеш одобрен за нов кредит. За да направиш обединување на кредити од други финансиски друштва, сѐ што треба да направиш е да си пополниш апликација и да не информираш дека сакаш да ги исплатиш другите кредити.

Услови за аплицирање:

За да аплицираш во Credissimo треба:

Да си полнолетен
Важечки личен документ

Рефинансирање на кредит без жирант - како да аплицираш?

Процедурата за аплицирање и одобрување е целосно онлајн и можеш да аплицираш за рефинансирање на кредит без жирант, каде и да си во било кое време само со испраќањето на апликација.

Одобрувањето е само за неколку минути, а парите ги добиваш на сметка веднаш по потпишувањето на договорот за кредит.

Ја пополнуваш кратката форма

Одобрувањето е за неколку минути

Парите се на твоjата сметка

Зошто да аплицираш во Credissimo за рефинансирање на кредит без жирант?

Защо да кандидатстваш в Кредисимо

 • Затоа што процедурата на аплицирање е многу брза и лесна
 • Затоа што одобрувањето е само за неколку минути
 • Затоа што имаме многу промоционални понуди и попусти за лојалните клиенти
Сите апликации за кредит се разгледуваат согласно Општите услови и внатрешни правила на Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје.