Како да jа платиш месечната рата?

Плаќање на твојата месечна рата можеш да извршиш онлајн преку електронско банкарство, во банка или во пошта на една од следните трансакциски сметки:

Card image cap

УниБанка

Во корист:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Банка:

УниБанка АД Скопје

Сметка:

240010105652962

Дознака:

Матичен или број на договорот

Card image cap

Комерцијална банка

Во корист:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Банка:

Комерцијална банка АД Скопје

Сметка:

300000003990616

Дознака:

Матичен или број на договорот

Card image cap

Тутунска Банка

Во корист:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Банка:

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Сметка:

210-071341850104

Дознака:

Матичен или број на договорот

Card image cap

Стопанска Банка

Во корист:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Банка:

Стопанска Банка АД Скопjе

Сметка:

200-0030664512-92

Дознака:

Матичен или број на договорот

Card image cap

Шпаркасе Банка

Во корист:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Банка:

Шпаркасе Банка АД Скопje

Сметка:

250-0101019300-87

Дознака:

Матичен или број на договорот

Со користењето на сајтот за брзи кредити credissimo.mk, ги прифаќаш условите за 'cookies' од наша страна. Со нив ние го подобруваме квалитетот на нашите услуги.