Credissimo станува симбол за поддршка и мотивација на првачињата

Credissimo станува симбол за поддршка и мотивација на првачињата

За трета година по ред, продолжужаме со визионерската иницијатива и ги поддржужаме најмладите ученици на нивниот прв училишен ден

Дониравме 100.000 ден. за поплавите во Делчево

Дониравме 100.000 ден. за поплавите во Делчево

Секогаш донираме каде што е најпотребно.

Реновиравме библиотека во Кочани

Реновиравме библиотека во Кочани

Целосно ја реновирановиравме библиотеката во ОУ “Раде Кратовче” - Кочани

Нова донација во ЗОО Скопје

Нова донација во ЗОО Скопје

Ги обновивме информативните и едукативни таблички за животните