Најдобрата понуда досега!

Веќе секој кредит е со 0% камата и трошоци. Аплицирај и земи ја потребната сума!

Репрезентативен пример:

Годишна каматна стапка е фиксна и непроменлива (9.00%) – 44 денари за секој 1 000 денари. За кредит од 30 000 денари со рок на отплата 6 месеци - каматата за наведениот период и износ е во висина од 792 денари, а вкупните административни трошоци и провизии се 5 526 денари (надоместоците се за наведениот период и износ). Вкупниот износ што треба да го плати Кредитокорисникот за нведениот рок и износ е 36 318 денари, a секоја месечна рата изнесува 6 053 денари. Минималниот размер на вкупните трошоци (СВТ) по кредит 'Credissimo плус' изнесува 68.80%, а максималниот е 69.20%. Личните податоци кои се потребни за аплицирање на кредит и кои ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги обработува ќе бидат пренесени/обработувани надвор од границите на Р. Северна Македонија во Европската Унија.

Износ
Период
Рата Рата
ден. ден.
Админ. трошоци ден. ден.
Камата % %

Како работи?

Ги пополнуваш податоците

Ги пополнуваш податоците 5 мин.

Ги пополнуваш личните податоци и создаваш профил за кредит брзо и лесно во неколку чекори.

Добиваш одговор за само неколку минути

Добиваш одговор за само неколку минути

По испраќањето на апликацијата, добиваш одговор веднаш! (по смс, на имејл или по телефон)

Ги добиваш парите веднаш

Ги добиваш парите веднаш

Одобрениот износ веднаш го добиваш на твојата трансакциска сметка

Услови за аплицирање:

За да аплицираш во Credissimo треба:

Да си полнолетен
Важечки личен документ

Зошто онлајн кредит од Credissimo?

Лојална програма
Лојална програма

Добиваш попуст при секое следно аплицирање, ако редовно го плаќаш тековниот кредит.

Брза апликација
Брза апликација

Со Credissimo Snap потребно е само да ја сликаш твојата лична карта и податоците во твојата апликација за кредит се пополнуваат автоматски.

Детална проверка
Детална проверка

Со помошта на интегрирани автоматски системи гарантираме автентичност на личните податоци на секоја апликација за кредит.

 
Бр. 1 за онлајн кредити

Ние сме лидер во онлајн кредитирањето според корисниците на нашите услуги.

Транспарентност

Целосно транспарентни услови, достапни уште пред потпишување на договорот.

Без скриени трошоци

Аплицирањето е бесплатно. Износите на месечните рати се без скриени трошоци.

 

Наши клиенти

Актуелно и корисно