Dhjetë rregullat etike të Credissimo

Me këto rregulla Credissimo fuqimisht e vërteton përkushtimin e vet për tregun duke lëshuar kredi dhe hua të shpejta në përputhje me standardet më të larta të etikës afariste. "Dhejtë rregullat etike" e përforcojnë idenë bazë të politikës sonë, mirëmbajtjen e rregullave të qarta dhe transparente gjatë kreditimit, kushteve të drejta të tregut dhe përkushtim për të gjithë klientët tanë.

 • Klientët janë prioritet

  Credissimo është një prej institucioneve të para financiare jo bankare në rajonin e Ballkanit. Si pioner në fushën e kredive të shpejta ne e zhvillojmë punën tonë nga viti 2007 dhe deri sot kemi përpunuar më tepër se 600 000 kërkesa për kredi
  Ne u bëmë liderë, sepse zhvillimin tonë e shohim vetëm duke e drejtuar shikimin kah klientët tonë. Punojmë me zell, me përgjegjësi dhe duke e dhënë maksimumin. Gjithmonë interesat e klientëve i vendosim mbi të gjitha.

 • Transparencë e plotë

  Kushtet e përgjithshme, nën të cilat i japim kreditë sqarohen para nënshkrimit të kontratës, normat e kamatave si dhe çdo informacion plotësues që është i domosdoshëm për klientin janë gjithmonë në dispozicion.

 • Reklamë të besueshme

  Credissimo i reklamon produktet dhe shërbimet e veta me anë të fushatave reklamuese me përgjegjësi, të cilat nuk i çorientojnë dhe nuk i mashtrojnë klientët.

 • Kreditim me përgjegjësi

  Kreditë e lëshuara gjithnjë varen nga mundësitë e klientit.

 • Mbrojtje e klientit

  Credissimo nuk i toleron mënyrat e gabuara për ndikim dhe presion mbi klientët, të cilët janë në gjendje të palakmueshme dhe apelon për tolerancë nga të gjitha institucionet tjera financiare jobankare. Klientët mund të paraqesin çdo lloj parragullsie dhe pretendime në:

  tel. 02 511 10 10 ose në е-mail: contacts@credissimo.mk

  Sinjalizo për problem

 • Lidhja kthyese

  Credissiomo është vazhdimisht në dispozicion për klientët e vet lidhur me paqartësi që janë shfaqur për secilin element të Kontratës dhe Kushteve në të. Garantojmë të drejtë të plotë të informimit të klientit në çdo kohë.

 • Siguri të të dhënave personale

  Klientët ndjehen të sigurt për të dhënat e tyre personale, sepse përdorim mjete të sigurta për mbrojtje. Nuk lejojmë kurrfarë keqpërdorimesh, shkeljesh ose mashtrimesh.

 • Me përgjegjësi në treg

  Credissimo punon për qëllimet, avancimin dhe zhvillimin e tregut të kreditimit konsumator jo bankar. Prioriteti jonë është rritja e nivelit dhe cilësisë së produkteve të ofruara kredituese dhe shërbime për klientin e fundit.

 • Ligjshmëri

  Credissimo punon rreptë në përputhje me legjislacionin evropian dhe nacional, rregullave dhe procedurave interne, rregullave për sjellje profesionale në marrëdhëniet e veta me klientët, partnerët dhe konkurentët. Kontratat dhe Kushtet përditësohen gjithnjë duke pasur parasysh kërkesat e reja për mbrojtje të konsumatorëve të kredive, Ligji për marrëdhëniet obliguese, Ligji për të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrimi elektronik dhe akteve nënligjore në Republikën e Maqedonisë.

 • Respektim i rregullave etike

  Credissimo është kompani me tradita dhe parime të zhvilluara. Mendojmë se jemi një nga institucionet financiare jo bankare më përgjegjëse në treg, që në mënyrë strikte e realizon dhe kryen veprimtarinë e vet sipas "Dhjetë rregullave etike". Kategorikisht distancohemi nga çdo lloj praktike dhe metode të marrëdhënieve jolojale dhe jo transparente ndaj klientëve në treg gjatë lëshimit të kredive dhe huave të shpejta konsumatore.

Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.