Кредит Плус до 200.000 ден.

Кредит на месечни рати со рок на отплата од 3 до 36 рати.

Një shembull përfaqësues:

Годишна каматна стапка е фиксна и непроменлива (9.00%) – 44 денари за секој 1 000 денари. За кредит од 30 000 денари со рок на отплата 6 месеци - каматата за наведениот период и износ е во висина од 791 денари, а вкупните административни трошоци и провизии се 4 014 денари (надоместоците се за наведениот период и износ). Вкупниот износ што треба да го плати Кредитокорисникот за нведениот рок и износ е 34 805 денари, a секоја месечна рата изнесува 5 801 денари. Максималниот размер на вкупните трошоци (СВТ) по кредит 'Credissimo плус' изнесува 71.50%. Личните податоци кои се потребни за аплицирање на кредит и кои ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги обработува ќе бидат пренесени/обработувани надвор од границите на Р. Северна Македонија во Европската Унија.

Shuma
Periudha
Kësti Kësti
den. den.
Shpenzimet administrative den. den.
Kamata % %

Kredi me këste me zbritje për klientët e rregullt!

Ги пополнуваш податоците

I plotësoni të dhënat 5 min.

I plotëson të dhënat personale dhe krijon një profil krediti shpejt dhe lehtë në disa hapa.

Merr një përgjigje në vetëm pak minuta

Merr një përgjigje në vetëm pak minuta

Pas dërgimit të aplikacionit, merr një përgjigje menjëherë! (me SMS, email ose telefon)

I merr paratë menjëherë

I merr paratë menjëherë

E merrni shumën e miratuar menjëherë në llogarinë tuaj të transaksionit

Kushtet e aplikimit:

Për të aplikuar në Credissimo duhet:

Të jesh i moshës madhore
Letërnjoftim valid

Klientët tanë

Credissimo plus është kredi deri në 200.000 denarë me mundësi për rifinancim të kredisë.

Secilit i ka ndodhur që të ketë nevojë për një shumë të caktuar në një situatë të papritur. Nëse keni nevojë për një kredi konsumatore online, keni mirëbesim te ne- ne japim para në kohë!

Credissimo plus është një kredi e përshtatshme për ato momente në të cilat ju keni nevojë urgjente, për një shumë më të lartë dhe mendon se nuk do të jesh në gjendje të kthesh kredi të njëhershme, me një shumë të plotë të shlyer përnjëherë. Shlyerja e Credissimo plus bëhet në disa këste mujore, që i përcakton sipas buxhetit tënd mujor.

Kjo kredi të ofron mundësinë e rifinancimit të kredisë aktuale në Credissimo, nëse i plotësoni kushtet. Nëse i paguani saktë dhe në kohë këstet e kredisë, mund të merrni një kredi të re përpara se të keni shlyer plotësisht atë aktuale. Gjatë rifinancimit, duke miratuar një shumë të re, më të madhe, ju merrni mjete shtesë, që mund t'i përdorni sipas dëshirës për atë që ju nevojiten, dhe e përmirësoni historinë tuaj të kreditit tek ne, duke shlyer detyrimet tuaja në kohë. Rifinancimi i kredisë është shansi juaj për të marrë një shumë të caktuar parash shpejt dhe lehtë.

Me Credissimo plus deri në 200.000 den. ju ofrojmë mundësinë e bashkimit të disa kredive në një. Nëse keni disa kredi me qëllim pagesën e rregullt dhe në kohë, dhe pagesën e vetëm një kësti mujor, mund të përfitoni nga kjo mundësi dhe t'i bashkoni borxhet tuaja në një.

Me shlyerjen e rregullt të kësteve mujore, si pjesë e programit tonë të Besnikërisë, përfitoni zbritje për çdo aplikim të mëpasshëm. Zbritjet varen nga ajo sa i rregullt dhe korrekt jeni me pagesën e kësteve mujore.

Pyetjet e shtruara shpesh

Si përcaktohet kësti mujor dhe interesi i Credissimo plus?

Ksti mujor dhe interesi përcaktohet në mënyrë individuale sipas historisë kreditore dhe të hyrat. Klientët e rregullt dhe korrekt të credissimo kanë përparësi plotësuese, bonuse dhe zbritje.

Cilat janë afatet për kthimin e kredisë?

Mund ta kthesh kredinë në këste nga 3 deri në 36 muaj.

A është e vërtetë se gjithçka realizohet online?

Po, mbushja dhe dërgimi i kërkesës për kredi, si dhe nënshkrimi i marrëveshjes realizohen tërësisht online; pa shpenzime për aplikim dhe pa nevojë për të vizituar ndonjë zyre. Pas aprovimit, menjëherë do ta pranoni shumën e dëshiruar.

Cilat janë hapat të cilat duhet të kalohen gjatë aplikimit të kërkesës online?
  1. Zgjedhësh shumën dhe periudhën për kthim të huasë
  2. I plotësohen formularet e shkurtëra online
  3. Për minuta pranohet përgjigja për aprovimin
  4. Pas aprovimit do të transferohen paratë përmes transferit bankar
A mund të marrë kredi të re, para se ta shlyej të vjetrën?

Ofrojmë mudnësi për rifinancim. Nëse i paguani këstet në mënyrë korekte dhe në kohë, mund të merrni kredi të re para se ta paguani kredinë aktuale.

A janë të mbrojtura të dhënat e mia personale?

Garantojmë 100% mbrojtje të të dhënave personale. ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје është administrator i të dhënave personale, i përcaktuar nga Drejtoria përr mbrojtjen e të dhënave personale e R. Së Maqedonisë .

Me qëllim të transferimit të informacioneve të besueshme përmes internetit, përdorim SSL certifikat dhe teknologjia më bashkëkohore për enkripcion të të dhënave.