Kredi me këste me zbritje për klientët e rregullt!

Merr deri në 80,000 denarë në këste mujore me afatin e pagesës prej 3 deri në 24 muaj. Për çdo kredi të radhës ke zbritje më të madhe.
1 Zgjidh shumën dhe plotësoje aplikacionin
2 Merr përgjigje për vetëm disa minuta
3 Shumën e miratuar e merr drejtpërdrejt në llogarinë tënde të transaksionit
Me rëndësi! Kërkesa për kredi online është 100% falas, 100% e sigurt për të dhënat tuaja personal dhe 100% jodetyrues

Credissimo plus është kredi deri në 80,000 denarë me mundësinë e rifinancimit të kredisë.

Secilit i ka ndodhur që të ketë nevojë për shumë të caktuar në ndonjë situatë të papritur. Nëse ke nevojë për kredi konsumi online, na besoni - ne japim para në kohë! Nëse i paguani këstet e kredisë në mënyrë korrekte dhe në kohë, mund të merrni kredi të re para se të paguani plotësisht kredinë aktuale. Rifinancimi i kredisë është shansi yt për të marrë shumë të caktuar parash shpejt dhe me lehtësi. Për të gjithë klientët e rregullt, çdo kredi e radhës është me zbritje më të madhe!

Klientët tanë për ne

Горан – Задоволен клиент на Credissimo
Наташа дозна за Credissimo преку Фејсбук и од тогаш знае дека ние сме тука за следниот пат кога ќе има потреба од пари.
Наташа - Задоволен клиент на Credissimo
Михајло – Задоволен клеинт на Credissimo

Pyetjet e shtruara shpesh


Ksti mujor dhe interesi përcaktohet në mënyrë individuale sipas historisë kreditore dhe të hyrat. Klientët e rregullt dhe korrekt të credissimo kanë përparësi plotësuese, bonuse dhe zbritje.

Mund ta kthesh kredinë në këste nga 3 deri në 36 muaj.

Po, mbushja dhe dërgimi i kërkesës për kredi, si dhe nënshkrimi i marrëveshjes realizohen tërësisht online; pa shpenzime për aplikim dhe pa nevojë për të vizituar ndonjë zyre. Pas aprovimit, menjëherë do ta pranoni shumën e dëshiruar.

  1. Zgjedhësh shumën dhe periudhën për kthim të huasë
  2. I plotësohen formularet e shkurtëra online
  3. Për minuta pranohet përgjigja për aprovimin
  4. Pas aprovimit do të transferohen paratë përmes transferit bankar

Ofrojmë mudnësi për rifinancim. Nëse i paguani këstet në mënyrë korekte dhe në kohë, mund të merrni kredi të re para se ta paguani kredinë aktuale.

Garantojmë 100% mbrojtje të të dhënave personale. ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје është administrator i të dhënave personale, i përcaktuar nga Drejtoria përr mbrojtjen e të dhënave personale e R. Së Maqedonisë .

Me qëllim të transferimit të informacioneve të besueshme përmes internetit, përdorim SSL certifikat dhe teknologjia më bashkëkohore për enkripcion të të dhënave.

Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.