Për ne

Credissimo është një kompani dinamike e teknologjisë së lartë, e cila është ndër strukturat FinTech me rritje më të shpejtë në sektorin financiar jo-bankar.

Si institucion financiar jobankar, ne u ofrojmë përdoruesve tanë zgjidhje të shpejta dhe të lehta, për nevojat e financimit afatshkurtra.

Si një kompani e teknologjisë së lartë, ne përpiqemi të zhvillojmë dhe integrojmë vazhdimisht shërbime inovative, që janë në hap me zhvillimin tepër të shpejtë të botës digjitale.

Credissimo është para së gjithash një kompani e orientuar drejt klientit. Të gjitha vendimet tona janë në përgjigje të nevojave dhe dëshirave të klientëve tanë. Të shtyrë nga dëshira për të qenë sa më të dobishëm dhe lehtësisht të qasshëm për çdo klient, ne kemi ofruar një aplikim tërësisht online për kredi, si dhe miratim në vetëm pak minuta.

Kompania jonë punon në mënyrë aktive, për të përmbushur praktikat e mira të vendosura në marrëdhëniet me klientët dhe vendosjen e tyre si normë tregu.

 

Historia jonë

 

Për momentin po zhvillojmë aktivitet në disa tregje ndërkombëtare. Ne kemi filluar punën në Maqedoninë e Veriut në shtator të vitit 2016, dhe për 5 vitet e fundit tashmë kemi mbi 100,000 klientë.

Financim i shpejtë dhe fleksibël

Ndryshe nga shumica e kreditorëve, tek ne ju e zgjidhni shumën që dëshironi ta merrni, dhe periudhën e shlyerjes për të cilën dëshironi ta ktheni kredinë. Ne nuk ju detyrojmë duke marrë një shumë të miratuar, që nuk ju nevojitet vërtet. Kamata ndryshon në varësi të shumës për të cilën po aplikoni dhe afatit të shlyerjes. Kur plotësoni aplikacionin mund të bëni ndryshime dhe të korrigjoni shumat, derisa të jeni plotësisht të kënaqur me rezultatin.

Kushtet transparente dhe të qarta

Kushtet janë plotësisht transparente, të qarta dhe në dispozicion para nënshkrimit të kontratës. Nuk ka tarifa të fshehura dhe kosto administrative, për të cilat nuk do të informoheni.

Leje

Shoqëria Financiare Credisimo SHPKNJP Shkup, funksionon në bazë të vendimit të Ministrit të Financave të Republikës së Maqedonisë nr. 13-5945/7 të datës 30.06.2016, dhe është Kontrollues i regjistruar i të dhënave personale nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kredi afatshkurtër

Kreditë që ne ofrojmë janë afatshkurtra dhe fleksibël. Si klient, ju keni mundësinë të zgjidhni afatin e pagesës dhe datën e mbarimit të këstit tuaj mujor për shumën e kërkuar.

Plotësisht online

Dërgimi i një aplikimi për kredi dhe nënshkrimi i marrëveshjes janë plotësisht online. Ne kemi një platformë softuerike, me të cilën mund të përpunojmë një numër të madh aplikacionesh në një kohë të shkurtër. Ne miratojmë klientët korrektë dhe të përgjegjshëm, për të cilët jemi të sigurt se do të paguajnë kredinë e tyre në kohë.

Në rast nevoje për ndihmë

Faqja jonë (Credissimo.mk) ofron shërbime financiare me kushte plotësisht transparente. Mund ti gjesh të gjitha pyetjet e shpeshta në lidhje me kreditë tona, dhe për ndihmë shtesë mund të telefononi qendrën tonë të kontaktit.

Besimi

Ne përpiqemi çdo ditë për të ndërtuar marrëdhënie të përgjegjshme dhe korrekte me të gjithë klientët. Ne përpiqemi të plotësojmë nevojat tuaja financiare dhe t'u përgjigjemi atyre sa më shpejt që të jetë e mundur. Si një kompani lider fintek, ne do të vazhdojmë të përmirësojmë vazhdimisht procesin e punës.

5 arritjet tona

Në 100 Top Fintek kompanitë më të mira në Evropë

Me një rejting të qëndrueshëm dhe perspektiv

për kreditë online

96%

klientë të kënaqur

+100k

mijë përdorues Credissimo

Informacione rreth kompanisë

Shoqëria Financiare Credisimo SHPKNJP Shkup, funksionon në bazë të vendimit të Ministrit të Financave të Republikës së Maqedonisë nr. 13-5945/7 të datës 30.06.2016, dhe është Kontrollues i regjistruar i të dhënave personale nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

SHF Credisimo SHPKNJP Shkup, shoqëri me seli dhe adresë menaxheriale: nr. Shkup, Blv. "Ilinden" № 47-1/2, EMBS 7134185, si Kontrollues i të dhënave personale, ju njofton se:

I përpunon të dhënat personale në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke pasur parasysh kryerjen e veprimtarisë duke përmbushur kërkesat normative ekzistuese. Përpunimi i të dhënave bëhet me mjete elektronike dhe manualisht.

Të dhënat personale përpunohen dhe përdoren nga SHF Kredisimo SHPKNJP Shkup, në funksion të zbatimit ligjor të aktivitetit në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe mund t'u transferohen palëve të treta vetëm dhe vetëm nën kushtet e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Meqenëse asnjë person nuk është i detyruar të krijojë marrëdhënie me SHF Credisimo SHPKNJP Shkup, sigurimi i të dhënave personale për SHF Credisimo SHPKNJP Shkup, është vullnetare. Duke pasur parasysh faktin se SHF Credisimo SHPKNJP Shkup është i obliguar t'i plotësojë disa kërkesa normative, refuzimi i dhënies së të dhënave personale sjell pamundësinë e zbatimit të marrëdhënieve përkatëse juridike të personit me SHF Credisimo SHPKNJP Shkup.

Çdo person fizik ka të drejtë të ketë akses të dhënat personale, që kanë të bëjnë me të dhe të cilat përpunohen nga SHF Credisimo SHPKNJP Shkup, si dhe të kërkojë korrigjimin e këtyre të dhënave. Këto të drejta mund të shfrytëzohen sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (veçanërisht të drejtat e parapara në nenin 11 dhe 12 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale) në adresën në vijim: Qyteti i Shkupit, bul. "Ilinden" № 47-1/2 si dhe në të gjitha zyrat e kompanisë.

Dhe ti, a je përgjegjës për marrjen e kredive të shpejta?

Aplikimi për kredi të shpejtë nuk është një zgjidhje, që duhet ta marrësh shpejt dhe nën ndikimin e reagimeve të nxituara. Ne jemi transparentë, japim informacion të plotë dhe të qartë për kushtet e kredisë që në fillim, dhe të udhëhequr nga kjo duam të kemi klientë të përgjegjshëm me të cilët do të ndërtojmë marrëdhënie të mira dhe afatgjata.

Është shumë e rëndësishme të respektohen kushtet e kontratës pasi të keni marrë shumën e miratuar. Marrja e një kredie është një vendim i rëndësishëm dhe serioz, ndaj ju kërkojmë ta bëni vetëm nëse jeni të sigurt se do të mund ta shlyeni kredinë në kohë.