Rreth nesh

Kush jemi ne?

Credissimo është kompani dinamike e teknologjisë së lartë, e cila është ndër strukturat FinTech / FinTek / me rritjen më të shpejtë në sektorin financiar jobankar.

Si institucion financiar jobankar, u ofrojmë shfrytëzuesve tanë zgjidhje të shpejta dhe të lehta kur kanë nevojë për financim afatshkurtër.

Kompania jonë punon në mënyrë aktive për të përmbushur praktikat e mira të vendosura në marrëdhëniet me shfrytëzuesit dhe imponimin e tyre si normë tregu.

Credissimo është kryesisht kompani e orientuar drejt shfrytëzuesit. Të gjitha vendimet tona janë në përgjigjen e nevojave dhe dëshirave të shfrytëzuesve tanë. Të nxitur nga dëshira për të qenë maksimalisht të dobishme dhe lehtësisht të arritshme për çdo shfrytëzues, kemi ofruar aplikim të plotë të kredisë në internet, si dhe miratim për vetëm disa minuta.

Kompania jonë punon në mënyrë aktive për të përmbushur praktikat e mira të vendosura në marrëdhëniet me shfrytëzuesit dhe imponimin e tyre si normë tregu.

Historiku ynë

Kompania është themeluar në vitin 2007. Në vitin 2013, kompania ka filluar të funksionojë plotësisht online, duke u bërë kështu një nga strukturat e para financiare moderne që ka filluar të ushtrojë biznes me përgjegjësi ekologjike në Evropë.

Për momentin jemi duke zhvilluar veprimtarinë në disa tregje ndërkombëtare. Në Maqedoninë e Veriut filluam të punojmë nga shtatori 2016, dhe për 5 vitet e fundit tashmë kemi mbi 100,000 shfrytëzues.

4 arritjet tona

Fintech 100 logo

NË TOP 100 FINTEK
KOMPANITË

Number 1 logo

PËR KREDI ONLINE

96%

KLIENTË TË KËNAQUR

+100k

SHFRYTËZUES

Kujdesi ynë për kreditimin me përgjegjësi

money-icon

Kreditë afatshkurtra

Kreditë që i ofrojmë janë afatshkurtra dhe fleksibël. Si klient, ke mundësinë të zgjidhni afatin e pagesës dhe datën e maturimit të këstit tuaj mujor për shumën e kërkuar.

pencil-icon

Kushtet transparente dhe të qarta

Kushtet janë plotësisht transparente, të qarta dhe të arritshme edhe para nënshkrimit të kontratës. Nuk ka taksa dhe shpenzime administrative të fshehura për të cilat nuk do të jeni të informuar.

handshake-icon

Besimi

Çdo ditë përpiqemi të ndërtojmë marrëdhënie të përgjegjshme dhe korrekte me të gjithë klientët. Përpiqemi t'i përmbushim nevojat tuaja financiare dhe t'u përgjigjemi atyre sa më shpejt të jetë e mundur. Si kompani udhëheqëse fintek do të vazhdojmë të përmirësojmë vazhdimisht procesin e punës.

clock-icon

Paratë në kohë

Aplikimi për kredi është maksimalisht i shpejt, pa vizituar zyrat. Kontrata nënshkruhet në mënyrë elektronike përmes adresës suaj të emailit. Paratë transferohen menjëherë në llogarinë tuaj të transaksionit.

Informatat mbi kompaninë

Shoqëria financiare Kredisimo SHPKNJP Shkup punon në bazë të Vendimit të lëshuar nga ministri i Financave i Republikës së Maqedonisë nr. 13-5945/7 nga 30.06.2016 dhe është regjistruar Kontrollues i të Dhënave Personale nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup, shoqëria me seli dhe adresë menaxhimi: qy. Shkup, bul. "Ilinden" № 47-1/2, NUAS 7134185, si Kontrollues i të Dhënave Personale, ju njofton se:

  • Përpunon të dhëna personale në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, duke pasur parasysh kryerjen e veprimtarisë duke përmbushur kërkesat normative ekzistuese. Përpunimi i të dhënave bëhet përmes mjeteve elektronike dhe me dorë.
  • Meqë asnjë person nuk është i detyruar të vendos marrëdhënie me FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup, sigurimi i të dhënave personale të FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup është vullnetar. Duke pasur parasysh se FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup është e detyruar të përmbushë kërkesa të caktuara normative, refuzimi për të dorëzuar të dhënat personale çon në pamundësinë për të zbatuar marrëdhëniet e duhura juridike të personit me FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup.
  • Të dhënat personale përpunohen dhe përdoren nga FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup, duke pasur parasysh zbatimin ligjor të veprimtarisë dhe duke iu përmbajtur rreptësisht kërkesave të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mund të transferohen te personat e tretë vetëm sipas kushteve të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.
  • Çdo person fizik ka të drejtë të ketë qasje në të dhënat personale që i referohen atij dhe të cilat përpunohen nga FD KREDISIMO SHPKNJP Shkup, si dhe të kërkojë korrigjimin e këtyre të dhënave. Ato të drejta mund të përdoren sipas përcaktimit me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (veçanërisht të drejtat e parashikuara në nenet 11 dhe 12 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale) rendi i adresës: qy. Shkup, bul. "Ilinden" № 47-1/2, si në të gjitha zyrat e kompanisë.
Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.