Кредит Плус до 200.000 ден.

Кредит на месечни рати со рок на отплата од 3 до 36 рати.

Një shembull përfaqësues:

Годишна каматна стапка е фиксна и непроменлива (9.00%) – 44 денари за секој 1 000 денари. За кредит од 30 000 денари со рок на отплата 6 месеци - каматата за наведениот период и износ е во висина од 791 денари, а вкупните административни трошоци и провизии се 4 014 денари (надоместоците се за наведениот период и износ). Вкупниот износ што треба да го плати Кредитокорисникот за нведениот рок и износ е 34 805 денари, a секоја месечна рата изнесува 5 801 денари. Максималниот размер на вкупните трошоци (СВТ) по кредит 'Credissimo плус' изнесува 71.50%. Личните податоци кои се потребни за аплицирање на кредит и кои ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги обработува ќе бидат пренесени/обработувани надвор од границите на Р. Северна Македонија во Европската Унија.

Shuma
Periudha
Kësti Kësti
den. den.
Shpenzimet administrative den. den.
Kamata % %

Kredi e shpejtë me letërnjoftim dhe mundësi zgjatjeje afati!

Ги пополнуваш податоците

I plotësoni të dhënat 10 min.

I plotëson të dhënat tuaja personale dhe krijon një profil krediti shpejt dhe lehtë në disa hapa.

Добиваш одговор за само неколку минути

Merrni një përgjigje në vetëm pak minuta

Pas dërgimit të aplikacionit, ju merrni një përgjigje menjëherë! (me SMS, email ose telefon)

Ги добиваш парите веднаш

I merrni paratë menjëherë

E merrni shumën e miratuar menjëherë në llogarinë tuaj të transaksionit

Kushtet e aplikimit:

Për të aplikuar në Credissimo duhet:

Të jesh i moshës madhore
Letërnjoftim valid

Klientët tanë

Merr deri në 30.000 den. me interes 0% dhe një afat shlyerje deri në 45 ditë.* Ju gjithmonë mund ta zgjasni afatin e shlyerjes nëse keni nevojë.

Një zgjidhje për çdo situatë të pakëndshme mund të gjendet me ndihmën e Credissimo deri në rrogë. Zgjidhja është vetëm një klik larg! Kredia jonë deri në rrogë është një zgjidhje e përshtatshme dhe e përkohshme, kur keni nevojë urgjente për para!

Pavarësisht se sa mirë e planifikoni buxhetin tuaj, ndonjëherë shfaqen shpenzime shtesë dhe të papritura. Vitet e fundit ndodh gjithnjë e më shpesh që të gjendemi në një situatë, ku kemi nevojë urgjente për para në fund të muajit. Është edhe më e pakëndshme nëse, për arsye jashtë kontrollit tonë, rroga mujore na vonohet. Fatkeqësisht, të gjithë e dimë se një pjesë e madhe e shpenzimeve mujore nuk mund të shtyhen, dhe duhet të paguhen në kohë. Prandaj ju ofrojmë zgjidhjen më të shpejtë - deri në 30.000 den. në 3 hapa të thjeshtë, në çdo kohë dhe nga çdo vend. Nëse jeni klient i rregullt, kredia juaj e radhës është me zbritje!

*Kushtet promovuese vlejnë për kredinë 1-rë dhe të 5-të Credissimo deri në rrogë, deri 30.000 denarë, dhe afat shlyerje deri në 45 ditë për kreditin e parë Credissimo deri në rrogë, dhe 30 ditë për çdo kredit të pestë Credissimo deri në rrogë, si dhe 5 ditë periudhë falas për të gjitha kreditë e miratuara ndërmjet periudhës 16.01.2023. deri më 31.12.2024 Norma e interesit është 0% ose 0 denarë, dhe shpenzimet totale administrative janë 0 denarë, kurse periudha falas korrespondon me periudhën e zgjedhur të shlyerjes. Për kredinë prej 30.000 denarë të aprovuar me afat kthimi prej 45 ditësh, ju ktheni gjithsej 30.000 denarë. Shkalla e kostove totale vjetore (SHKT) është 0%. Periudha e shlyerjes mbi 30 ditë është 35, 40 ose 45 ditë dhe vlen vetëm për kredinë e parë nga produkti i kredisë Credissimo deri në rrogë. Kërkesat e kredisë aprovohen në përputhje me Kushtet e përgjithshme të SHF Credisimo SHPKNJP Shkup.

Pyetjet e shtruara shpesh

Me të vërtetë Credissimo deri në rrogë është pa interes dhe shpenzime?

Po, kredia e parë pa interes është PA INTERES me afat deri në 45 ditë*, me shumë deri në 30.000 denarë dhe çdo e ardhshme është edhe pa interes nëse kthehet brenda periudhës së grejs!

* Kushtet promocionale janë të vlefshme për kreditimin e parë dhe të pestë të Credissimo deri në 30.000 denarë dhe afat shlyerjeje deri në 45 ditë për kreditin e parë Credissimo dhe 30 ditë për çdo kredit të pestë Credissimo, si dhe periudhë mospagimi 5-ditore për të gjitha kreditë e miratuara ndërmjet tyre në periudhën prej 07.03.2022. deri më 31.12.2023 . Norma e interesit është 0% ose 0 denarë dhe shpenzimet totale administrative janë 0 denarë, kurse periudha e lirë korrespondon me periudhën e zgjedhur të kthimit. Për kredinë prej 30.000 denarë të aprovuar me afat kthimi prej 45 ditësh, ju ktheni gjithsej 30.000 denarë. Shkalla e kostove totale vjetore (SVT) është 0%. Periudha e shlyerjes mbi 30 ditë është 35, 40 ose 45 ditë dhe është e vlefshme vetëm për kredinë e parë nga produkti i kredisë Credissimo payday. Kërkesat për kredi aprovohen në përputhje me Kushtet e përgjithshme të FD Credisimo DOOEL Shkup.

Cilat janë afatet për kthimin e kredisë?

Afati maksimal për shlyerjen e kredisë është.

A është e vërtetë se gjithçka realizohet online?

Po, mbushja dhe dërgimi i kërkesës për kredi, si dhe nënshkrimi i marrëveshjes realizohen tërësisht online; pa shpenzime për aplikim dhe pa nevojë për të vizituar ndonjë zyre. Pas aprovimit, menjëherë do ta pranoni shumën e dëshiruar.

A mund ta zgjas periudhën e ripagimit të kredisë Kredisimo deri në rrogë?

Po, çdo klient mund të zgjasë periudhën e ripagimit të Credissimo deri në rrogë. Për ta bërë këtë ju lutemi telefononi në numrin 02 511 1010, na shkruani në email tek support@credissimo.mk ose në chat në faqen tonë të internetit dhe na thoni që dëshironi të zgjasni periudhën e ripagimit.

Cilat janë hapat të cilat duhet të kalohen gjatë aplikimit të kërkesës online?
  1. Zgjedhësh shumën dhe periudhën për kthim të huasë
  2. I plotësohen formularet e shkurtëra online
  3. Për minuta pranohet përgjigja për aprovimin
  4. Pas aprovimit do të transferohen paratë përmes transferit bankar
A janë të mbrojtura të dhënat e mia personale?

Garantojmë 100% mbrojtje të të dhënave personale. ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје është administrator i të dhënave personale, i përcaktuar nga Drejtoria përr mbrojtjen e të dhënave personale e R. Së Maqedonisë .

Me qëllim të transferimit të informacioneve të besueshme përmes internetit, përdorim SSL certifikat dhe teknologjia më bashkëkohore për enkripcion të të dhënave.