Credissimo deri në rrogë është kredi e shpejtë me letërnjoftim dhe mundësinë për të vazhduar afatin!

Merr deri në 30,000 denarë me 0% kamatë dhe afat të pagesës deri në 45 ditë. * Gjithnjë mund të anuloni afatin e pagesës nëse keni nevojë.
1 Zgjidh shumën dhe plotësoje aplikacionin
2 Merr përgjigje për vetëm disa minuta
3 Shumën e miratuar e merr drejtpërdrejt në llogarinë tënde të transaksionit
Me rëndësi! Kërkesa për kredi online është 100% falas, 100% e sigurt për të dhënat tuaja personal dhe 100% jodetyrues

* Kushtet promovuese janë të vlefshme për kredinë e parë dhe çdo kredi të pestë të Credissimo deri në rrogë deri në 20,000 denarë dhe afatin e pagesës deri në 45 ditë për kredinë e parë Credissimo deri në rrogë dhe 30 ditë për çdo kredi të pestë Credissimo deri në rrogë. Shkalla kamatare është 0% ose 0 denarë dhe shpenzimet e përgjithshme administrative janë 0 denarë, ndërsa periudha falas korrespondon me periudhën e zgjedhur të kthimit. Për kredi prej 20,000 denarë të miratuar me afatin e kthimit prej 30 ditë, ktheni gjithsej 20,000 denarë.

Mënyra për të dalë nga situata e vështirë mund të gjendet me ndihmën e Credissimo deri në rrogë. Zgjidhja është vetëm një klikim! Kredia jonë deri në rrogë është zgjidhje e përshtatshme dhe e përkohshme kur ke nevojë urgjente për para!

Pavarësisht se sa mirë e planifikoni buxhetin tënd, ndonjëherë paraqiten shpenzime shtesë dhe të papritura. Vitet e fundit, është bërë gjithnjë e më e zakonshme të gjendemi në situatë ku kemi nevojë urgjente për para në fund të muajit. Është edhe më e pakëndshme nëse për arsye që nuk varen nga ne, rroga jonë mujore vonohet. Fatkeqësisht të gjithë e dimë se një pjesë e madhe e shpenzimeve mujore nuk mund të anulohen dhe duhet të paguhen në kohë. Kjo është arsyeja pse ne ju ofrojmë zgjidhjen më të shpejtë - deri në 30,000 denarë në 3 hapa të thjeshtë, në çdo kohë dhe në çdo vend. Nëse je klient i rregullt, krediti yt i radhës është me zbritje!

Klientët tanë për ne

Маја – Задоволен клиент на Credissimo
Наташа дозна за Credissimo преку Фејсбук и од тогаш знае дека ние сме тука за следниот пат кога ќе има потреба од пари.
Наташа - Задоволен клиент на Credissimo
Jam jashtëzakonisht i kënaqur.
Emran Emran Emranceto
Close quote mark

Pyetjet e shtruara shpesh


Да, првиот кредит до плата е БЕЗ КАМАТА со рок на исплата до 45 дена*, со износ до 30 000 денари, а секој следен е исто така без камата ако е вратен во грејс периодот!

* Промотивните услови важат за 1-oт и секој 5-ти кредит Credissimo до плата до 30 000 денари и рок на враќање до 45 дена за првиот кредит Credissimo до плата и 30 дена за секој петти кредит Credissimo до плата, како и 5 дена гратисен период за сите одобрени кредити помеѓу нивво периодот од 07.03.2022 г. до 07.09.2022 г. Каматната стапка е 0% или 0 денари и вкупните административни трошоци се 0 денари, а гратисниот период одговара на избраниот период на враќање. За кредит од 30 000 денари одобрен со рок на враќање 45 денови, враќате вкупно 30 000 денари. Стапката на вкупните трошоци на годишно ниво (СВТ) изнесува 0%. Периодот за враќање над 30 денови е 35, 40 или 45 денови и важи само за првиот кредит од кредитниот производ Credissimo до плата. Кредитните барања се одобруваат согласно ОУ на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје.

Afati maksimal për shlyerjen e kredisë është.

Po, mbushja dhe dërgimi i kërkesës për kredi, si dhe nënshkrimi i marrëveshjes realizohen tërësisht online; pa shpenzime për aplikim dhe pa nevojë për të vizituar ndonjë zyre. Pas aprovimit, menjëherë do ta pranoni shumën e dëshiruar.

Po, çdo klient mund të zgjasë periudhën e ripagimit të Credissimo deri në rrogë. Për ta bërë këtë ju lutemi telefononi në numrin 02 511 1010, na shkruani në email tek support@credissimo.mk ose në chat në faqen tonë të internetit dhe na thoni që dëshironi të zgjasni periudhën e ripagimit.

  1. Zgjedhësh shumën dhe periudhën për kthim të huasë
  2. I plotësohen formularet e shkurtëra online
  3. Për minuta pranohet përgjigja për aprovimin
  4. Pas aprovimit do të transferohen paratë përmes transferit bankar

Garantojmë 100% mbrojtje të të dhënave personale. ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје është administrator i të dhënave personale, i përcaktuar nga Drejtoria përr mbrojtjen e të dhënave personale e R. Së Maqedonisë .

Me qëllim të transferimit të informacioneve të besueshme përmes internetit, përdorim SSL certifikat dhe teknologjia më bashkëkohore për enkripcion të të dhënave.

Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.