Si të paguani këstin mujor?

Mund të paguani këstin tuaj mujor në internet përmes bankimit elektronik, në bankë ose në postë në njërën nga llogaritë e mëposhtme të transaksionit:

Card image cap

Uni Banka

Në dobi:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Banka:

УниБанка АД Скопје

Llogaria:

240010105652962

Remitencë:

Numri amë ose numri i kontratës

Card image cap

Komercialna Banka SHA Shkup

Në dobi:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Banka:

Комерцијална банка АД Скопје

Llogaria:

300000003990616

Remitencë:

Numri amë ose numri i kontratës

Card image cap

NLB Tutunska Banka SHA Shkup

Në dobi:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Banka:

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Llogaria:

210-071341850104

Remitencë:

Numri amë ose numri i kontratës

Card image cap

Stopanska Banka SHA Shkup

Në dobi:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Banka:

Стопанска Банка АД Скопjе

Llogaria:

200-0030664512-92

Remitencë:

Numri amë ose numri i kontratës

Card image cap

Shparkase Banka SHA Shkup

Në dobi:

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Banka:

Шпаркасе Банка АД Скопje

Llogaria:

250-0101019300-87

Remitencë:

Numri amë ose numri i kontratës

Me shfrytëzimin e ueb-faqes për kredi të shpejta credissimo.mk, ju i pranoni kushtet për 'cookies' nga ana jonë. Me ato ne e përmirësojmë cilësinë e shërbimeve tona.