Kredi Plus deri më 200 000 den.

Kredi në këste mujore me afat tëpagesës nga 3 deri në 36 muaj

Një shembull përfaqësues:

Годишна каматна стапка е фиксна и непроменлива (9.00%) – 44 денари за секој 1 000 денари. За кредит од 30 000 денари со рок на отплата 6 месеци - каматата за наведениот период и износ е во висина од 791 денари, а вкупните административни трошоци и провизии се 4 014 денари (надоместоците се за наведениот период и износ). Вкупниот износ што треба да го плати Кредитокорисникот за нведениот рок и износ е 34 805 денари, a секоја месечна рата изнесува 5 801 денари. Максималниот размер на вкупните трошоци (СВТ) по кредит 'Credissimo плус' изнесува 71.50%. Личните податоци кои се потребни за аплицирање на кредит и кои ФД КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје ги обработува ќе бидат пренесени/обработувани надвор од границите на Р. Северна Македонија во Европската Унија.

Shuma
Periudha
Kësti Kësti
den. den.
Shpenzimet administrative den. den.
Kamata % %

Rifinancimi i kredisë

Stili i jetesës me ritme të shpejta dhe bota plotësisht digjitale në të cilën jetojmë, është shumë e ndryshme nga ajo e gjeneratave të mëparshme. Kjo ka një ndikim të madh në shprehitë tona dhe mënyrën e sjelljes në botën në të cilën jetojmë.

Jemi të rrethuar nga një sërë pajisjesh dhe teknologjish moderne, që na japin mundësinë të jemi në hap me kohën. Për të mundësuar stilin tonë të jetesës moderne, ne përdorim gjithashtu mënyra të reja për të fituar gjithçka që na nevojitet.

Një nga këto mënyra është aplikimi për kredi të shpejtë. Është një nga mënyrat më të shpejta, për të siguruar gjithçka që na nevojitet në momentin, që kuptojmë se kemi vërtet nevojë për të.

Ne tashmë marrim kredi për të paguar shpenzimet e përditshme në situata urgjente, për pushime dhe ekskursione, shpenzime shëndetësore, riparime, organizim dasmash dhe festa familjare.

Sipas statistikave, një nga arsyet më të zakonshme për marrjen e një kredie është mundësia e rifinancimit të një kredie te i njëjti kreditor, ose rifinancimi i disa kredive në institucione të tjera financiare.

Çfarë është rifinancimi i kredisë?

Përkufizimi më i saktë është marrja e një kredie të re me një shumë më të madhe, me kushte të reja dhe më të mira. Kredia me të cilën rifinancohet mbyll kredinë aktuale, ose të gjitha kreditë e tjera, nëse një kredi duhet të rifinancohet në shoqëri të tjera financiare.

Me rifinancimin e kredisë mund të ndryshohet:

Shuma e kredisë
Afati i shlyerjes
Kamata

Cilat janë avantazhet e rifinancimit?

 • Organizim më i mirë i financave personale;
 • Në vend të disa kredive, do të keni një kredi;
 • Në vend që të keni disa këste për të paguar, do të paguani vetëm një këst;
 • Përveç kredive më të vogla, mund të bashkosh edhe borxhe të tjera aktuale;
 • Kur rifinanconi të gjitha borxhet me një, ju mbuloni të gjitha borxhet dhe shumën e mbetur e përdorni për qëllime të tjera personale;
 • Këstin mund ta paguani në mënyrë elektronike, në një fletëpagesë, tërësisht online, d.m.th. pa dalë nga shtëpia.

Çfarë përfshin rifinancimi i një kredie?

 • Rifinancimi i kredisë aktuale;
 • Rifinancimi i kredive më të vogla në shoqëri të tjera financiare;
 • Rifinancim i kartelës së kreditit;
 • Pagesa e faturave të papaguara për energji elektrike, ujë, telefon, internet;
 • Pagesa e Lizingut;
 • Pagesa e borxheve të tjera momentale.

Procedura për bashkimin e të gjitha borxheve është shumë e thjeshtë. Ju duhet të plotësoni një kërkesë për kredi me shumën që ju nevojitet, për të paguar të gjitha borxhet tuaja. E dërgoni kërkesën për kredi, ne bëjmë një vlerësim të besueshmërisë suaj, dhe ju merrni një përgjigje për shkurt kohë. Përveç letërnjoftimit, nuk kërkohen dokumente të tjera shtesë, si p.sh. konfirmime të shumave që i detyroheni në vende të tjera etj. Gjatë miratimit, ju merrni shumën e kërkuar në llogarinë tuaj të transaksionit, dhe filloni të ndani fondet tuaja për pagesat e borxhit përkatës në institucione të tjera, ku duhet të shlyeni borxhet.

 

Cilat janë kushtet për rifinancim?

Nëse dëshironi të rifinanconi kredi në shoqëri të tjera financiare, domethënë ti bashkosh të gjitha kreditë tuaja të tjera në një kredi nga Credissimo, nuk keni nevojë të plotësoni kushte të ndryshme nga ato që do të miratohen për një kredi të re. Për të bashkuar kreditë nga shoqëri të tjera financiare, mjafton të plotësoni një aplikim, dhe të na informoni se dëshironi të shlyeni kreditë e tjera.

 

Kushtet e aplikimit:

Për të aplikuar në Credissimo duhet:

Të jesh i moshës madhore
Letërnjoftim valid

Rifinancimi i kredisë pa garant - si të aplikoni?

Procedura e aplikimit dhe miratimit është tërësisht online, dhe ju mund të aplikoni për rifinancim kredie pa garantues, kudo që të jeni në çdo kohë vetëm duke dërguar një aplikim.

Miratimi zgjat vetëm disa minuta dhe ju i merrni paratë në llogarinë tuaj menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së kredisë.

E plotëson formularin e shkurtër

Miratimi bëhet për disa minuta

Paratë janë në llogarinë tuaj

Pse të aplikoni tek Credissimo për rifinancim të një kredie pa garant?

Защо да кандидатстваш в Кредисимо

 • Sepse, procedura e aplikimit është shumë e shpejtë dhe e lehtë
 • Sepse, miratimi është vetëm çështje minutash
 • Sepse, ne kemi shumë oferta promovuese dhe zbritje për klientët besnikë
Të gjitha aplikimet për kredi shqyrtohen në përputhje me Kushtet e përgjithshme dhe rregullat e brendshme të Credissimo.