Одговорно кредитирање

Посветеност, доверба, лојалност
Аплицираj

Нашата посветеност за одговорно кредитирање

Нашите услуги се создадени така што секој да има целосна контрола врз парите кои ги зема, секој пат, кога се соочува со непредвидени трошоци. Високиот квалитет на работа и опслужување на клиентите ја прави credissimo поразлична од останатите компании. Ние го почитуваме Етичкиот Кодекс на трговска политика и нудиме јасни и транспарентни правила за кредитирање. Посветени сме на најдобрите практики за работа со клиенти, како кај краткорочните, така и кај долгорочните брзи кредити.

Преземи ги принципите за одговорно кредитирање!