Веќе секој кредит до плата е БЕЗ КАМАТА во грејс периодот, со износ до 20.000 денари

 

 

1 Одбираш сума и ја пополнуваш брзата онлајн форма

2 Добиваш одговор за одобрување од нас до неколку минути

3 Парите ги добиваш по банкарски пат на твојата трансакциска сметка

Важно! Испраќањето на барање за кредит е бесплатно и необврзувачко. По одобрување може да се откажеш од кредитот.

 

 

* Промотивните услови важат за 1-oт и секој 5-ти кредит “Credissimo до плата” веќе до 20 000 денари и рок на враќање до 30 дена, како и првите 5 дена гратисен период за сите останати одобрени кредити помеѓу нив, во периодот до 31.12.2019 година, со фиксна каматна стапка од 0% и без трошоци за одобрување. Кредитните барања се одобруваат согласно ОУ на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје.

Прашања и одговори

Да, веќе секој „Credissimo до плата“, со рок на враќање до 30 дена, е со 0% камата и без админстративни трошоци*, ако го вратиш кредитот во грејс периодот кој одговара на избраниот рок на враќање.

* Промотивните услови важат за 1-oт и секој 5-ти кредит “Credissimo до плата” веќе до 20 000 денари и рок на враќање до 30 дена, како и првите 5 дена гратисен период за сите останати одобрени кредити помеѓу нив, во периодот до 31.12.2019 година, со фиксна каматна стапка од 0% и без административни трошоци за одобрување. Кредитните барања се одобруваат согласно ОУ на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје.

 

  • Да си полнолетен
  • Да имаш важечка лична карта

Ќе добиеш одговор од нас преку телефон за неколку минути по испраќањето на барањето за кредит.

Барањата од наши лојални клиенти се разгледуваат со приоритет и времето за одобрување може да трае само неколку минути.

Можеш да ги добиеш парите на наведена од тебе трансакциска сметка. Преносот на одобрениот износ се врши за неколку минути, ако сметката ти е во една од следниве банки: УниБанка АД Скопje, Комерцијална банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопjе, Охридска банка АД Скопје.

Во случај ако твојата сметка е во друга банка и не е во наведените погоре, може да има извесно задоцнување од неколку часа до едно деноноќие.

Во три брзи и лесни чекори:

  • Избираш износ и период на отплата
  • Го пополнуваш краткиот онлајн формулар
  • Чекаш до минути. По одобрувањето, ќе ги добиеш парите преку банкарски трансфер

Важно! Испраќањето на барање за заем credissimo До плата е бесплатно и необврзувачко. По одобрувањето можеш да се откажеш од реализирање на заемот.

Credissimo До плата e со максимален рок за враќање на износот 30 дена.

Можеш да го вратиш заемот или да ги платиш ратите за кредитот со банкарски трансфер:

Види повеќе за начините на плаќање.

Може да го продолжиш периодот на отплата неограничен број пати. Ако на денот на доспевање немаш можност да го исплатиш целиот заем, можеш да ја платиш само каматата за периодот. Ова ќе го обнови твојот заем за нови 15 дена.

При предвремена отплата не се наплаќаат никакви дополнителни трошоци или провизии.

Да, секој клиент може да го продолжи рокот на кредит Credissimo до плата. За да го направите тоа јавете се на 02 511 1010, пишете ни емаил на contacts@credissimo.mk или на чатот на нашиот веб сајт и кажете дека сакате да го продолжите рокот на отплата.

Веќе секој кредит до плата е БЕЗ КАМАТА во грејс периодот, со износ до 20 000 денари

 

* Промотивните услови важат за 1-oт и секој 5-ти кредит “Credissimo до плата” веќе до 20 000 денари и рок на враќање до 30 дена, како и првите 5 дена гратисен период за сите останати одобрени кредити помеѓу нив, во периодот до 31.12.2019 година, со фиксна каматна стапка од 0% и без трошоци за одобрување. Кредитните барања се одобруваат согласно ОУ на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје.

ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје, има право во секое време да ги промени условите на промоцијата, а за настанатите промени да ги извести своите клиенти со објавување на својата веб страна.

Кредит до плата со можност за продолжување на периодот

Можеш да го продолжиш периодот на отплата неограничен број пати, доколку на денот на доспевање немаш можност да го вратиш целосно кредитот.

Пример:

Имаш земено 6 000 денари со период на отплата од 15 дена. Доколку на 15-от ден (денот на доспевање), немаш можност да го вратиш, кредитот можеш да го продолжиш рокот на враќање за истиот период, со тоа што платиш надомест за продолжување рокот на кредитот, камата за кредитот и надомест за администрирање на кредитот врз неплатената главница. Може да го продолжуваш периодот на отплата неограничен број пати, доколку ja плаќаш редовно каматата и горе наведените трошоци.

Credissimo до плата - решение при непредвидено задоцнување на месечната плата

Последниве години се почесто се случува да се најдеме во ситуација да имаме итна потреба од пари на крајот од месецот. Уште понепријатно е доколку поради причини кои што не зависат од нас ни задоцнува месечната плата. За жал сите знаеме дека голем дел од месечните трошоци не можат да бидат одложувани и треба да бидат исплатени во рок.

Кое е решението при таква ситуација доколку немаме можност или не сакаме да побараме пари од пријател или близок?

Излез од непријатната ситуација може да се најде со помош на брз кредит.

Credissimo до плата е онлајн кредит со максимален износ од 20 000 денари и со отплата од 15 до 30 дена, кој може да ти помогне да ги платиш лесно трошоците во случај на задоцнување на месечната плата. Имајте во предвид дека ова е краткорочно решение на финансиски потешкотии и е соодветно доколку сте сигурни дека во блиска иднина очекувате приходи.

Како да аплицираш за твојот брз кредит

Одбери Credissimo за помош во тешките моменти, бидејќи кај нас:

Ако имате потреба од пари и сакате брзо и лесно да ги добиете,  „Credissimo до плата“ е најдобар избор за вас. Аплицирај за својот прв кредит со 0% каматна стапка и без трошоци за одобрување до 20.000 денари!