Услови за користење на cookies

Што претставуваат cookies?

За да го подобриме корисничкото доживување на credissimo.mk и да понудиме квалитетна услуга, од која имате потреба, зачувуваме на вашиот уред мали фајлови со податоци, кои се нарекуваат cookies. Со користењето на нашиот сајт, вие ја прифаќате употребата на "cookies" од наша страна. Cookies не се користат за обработувањето на личните податоци, бидејќи не содржаат никакви информации за идентификување на корисникот. Повеќето големи веб сајтови исто го користат овој метод.

Податоците кои се собираат од "cookies" се статистички и се однесуваат на подоброто функционирање на овој веб сајт. "Cookies" не содржат вирус и се целосно безбедни, бидејќи не можат да влијаат на работата или конфигурацијата на вашиот компјутер.

Зошто користиме cookies?

Credissimo.mk користи cookies со цел онлајн рекламирање во ремаркетинг платформата на Google AdWords. Ова го вклучува користењето на трети страни, вклучувајќи и Google, за да ви прикажуваме реклами откако го имате посетено нашиот сајт. Тоа може да биде во форма на реклама во страницата на Google Search или во дисплеј мрежата на Google. Ние и добавувачи од трети страни, вклучувајќи и Google, заеднички користиме сопствени cookies (како тие на Google Анализа), за да проценуваме како рекламните прикажувања, други употреби на рекламните услуги и интеракциите со тие рекламни прикажувања се поврзани со посетите на нашиот сајт. Можете да го подесите начинот, на кој Google ви ги прикажува рекламите од поставките на реклами.

Ние ја користиме рекламната платформа на Facebook што вклучува користењето на податоци од нас и од трети страни, вклучувајќи Facebook, за да ви прикажуваме реклами по посета или интеракција со нашиот сајт. Ова може дa биде во форма на реклама во платформата на Facebook. Ние и добавувачи од трети страни, вклучувајќи и Facebook, заеднички користиме cookies, за да проценуваме како рекламните прикажувања, други употреби на рекламните услуги и интеракциите со тие рекламни прикажувања и рекламни услуги се поврзани со посетите на нашиот сајт.

Credissimo.mk ги користи алатките за следење на резултатите од Google Adwords и Facebook исто и за оптимизирање на рекламните алатки. Нивното користење ни дозволува да ги проценуваме интеракциите помеѓу рекламите и поврзаните со нив реализации на нашиот сајт.

Credissimo.mk ги користи cookies со платформата на Google Анализа за собирање на демографски и базирани на интереси статистички податоци, како извештаите за овие податоци се сумирани и не го идентификуваат индивидуалниот корисник. Овие податоци се користат со цел оптимизирање и насочување на нашите рекламни услуги кон одредени групи и со цел оптимизирање на содржините на нашиот сајт. Посетителите можат да се откажат од Google Анализа за дисплејно рекламирање и да ги персонализираат рекламите во дисплејната мрежа на Google.

Cookies на Google Анализа ни дозволуваат да собираме анонимни информации за корисничкото однесување на нашиот сајт. Информациите се анонимни и не содржаат никакви лични податоци. Информациите собрани од cookies на Google Анализа на нашиот веб сајт се префрлуваат и зачувуваат во серверите на Google во соодветство со политиката за приватност на Google.

Прашања, барања и препораки?

Доколку сакате да добиете дополнителни информации во врска со заштитата на Вашите лични податоци, можете да се поврзете со нас откако ќе испратите прашање во нашата контакт форма, пишете на имејл support@credissimo.mk или се поврзете со нас на телефон 025111010